Policjanci o Cyberprzemocy - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Aktualności

Policjanci o Cyberprzemocy

Na zaproszenie dyrekcji Centrum Kształcenia i Wychowywania Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie, policjanci wzięli udział w spotkaniach z uczniami, których tematem była cyberprzemoc stosowana wobec rówieśników oraz jej skutki i konsekwencje. W czasie prelekcji poruszono zagadnienia z zakresu stalkingu i zagrożeń płynących z sieci. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie wypracowywali zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Szybki rozwój technik teleinformatycznych przynosi ludziom mnóstwo korzyści m.in. łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Niestety niesie też za sobą negatywne zjawiska w postaci cyberprzemocy i cyberprzestępczości, które coraz częściej dotykają młodych ludzi. W celu zapobiegania takim zjawiskom policjanci z Komendy Powiatowejj Policji w Myśliborzu prowadzą działalność profilaktyczną, odwiedzając w placówkach oświatowych uczniów i edukując ich.

W trakcie spotkania funkcjonariusz omówił zjawisko cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Dla zobrazowania zagrożeń internetowych wykorzystano prezentację multimedialną, obrazującą jak niebezpieczne może stać się nieumiejętne korzystanie z internetu oraz jakie skutki może nieść pozornie niewinny żart związany z nagrywaniem rówieśników telefonem. W czasie prelekcji policjant poruszyli również zagadnienia z zakresu stalkingu.

Mundurowy w rozmowie z uczniami wyjaśniał jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy. Nie zabrakło także rad jak reagować na agresję słowną w sieci oraz jak chronić się przed tego typu zjawiskami.
Policjant apelowali do uczniów, aby nie nawiązywali podejrzanych znajomości przez sieć oraz nie udzielali zbyt wielu informacji o sobie i swojej rodzinie, gdyż nigdy nie ma pewności co do prawdziwych intencji internetowego rozmówcy.
 
Uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspólnie wypracowywali zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

 

 

st. asp. Jacek Poleszczuk