Aktualności

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH - SPOTKANIE Z UCZNIAMI W KARSKU

Wczoraj w Szkole Podstawowej w Karsku miało miejsce spotkanie w którym udział wzięli, funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Myśliborzu oraz uczniowie klas siódmych. Tematem jaki poruszano na spotkaniu były zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych.

W ramach realizowanego przez Policję wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną programu edukacyjnego pod nazwą ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach", odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych ze Szkoły Podstawowej  w Karsku z funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu oraz przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Myśliborzu.

Głównym celem programu jest zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków przez osoby młode. W trakcie spotkania z uczniami, poruszano tematykę dotyczącą umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia  i poczucia   odpowiedzialności za dokonywane wybory związane ze zdrowiem, kształtowania umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne, zrozumienia przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia.

W trakcie spotkania, dyskutowano z uczniami na temat zagrożeń oraz skutków przyjmowania narkotyków. W trakcie pogadanki, omówiono problematykę używania substancji psychoaktywnych w formie prezentacji.

Spotkanie z uczniami, pozwoliło im na zrozumienie istoty zdrowia w wymiarze pozytywnym, jako podstawowego zasobu człowieka do realizacji różnych celów i prawidłowego funkcjonowania w różnych sferach życia, oraz zwiększyło świadomość w dziedzinie zagrożeń czyhających w dzisiejszym świecie na młodego człowieka.

 

 

 

 

 

 

st. asp. Jacek Poleszczuk