O TOLERANCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYCHRACH - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Aktualności

O TOLERANCJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CYCHRACH

„Inny, ale taki sam” to temat pilotażowego spotkania edukacyjnego. Policjantka z Komisariatu Policji w Dębnie, przeprowadziła spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej w Cychrach.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Dębnie realizując projekt pn. ,,Edukacja dla dialogu międzykulturowego w województwie zachodniopomorskim" spotykają się z uczniami szkół. Wczoraj doszło do spotkania w Szkole Podstawowej w Cychrach. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas VI i VII. W trakcie spotkania mundurowi poruszali bardzo ważne tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uczniowie mogli dowiedzieć się o genezie powstawania agresji oraz mowie nienawiści. Mogli również dowiedzieć się jak należy przeciwdziałać takim zjawiskom. W trakcie spotkania uczniowie dyskutowali oraz swobodnie wypowiadali się na tematy związane z omawianym zagadnieniem. Wszyscy doszli do wspólnego wniosku, że szacunek i tolerancja, to wartości jakimi każdy człowiek powinien się kierować w swoim życiu i postępowaniu.

 

 

 

 

ST. ASP. jACEK pOLESZCZUK