Aktualności

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

do funkcjonariuszy i pracowników Policji