ZBLIŻA SIĘ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY ! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Aktualności

ZBLIŻA SIĘ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY !

Z uwagi na nadchodzący pierwszy dzień wiosny obchodzony 21 marca, który w tym roku przypada we wtorek, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym dniu wśród dzieci i młodzieży pojawi się coroczny ,,zwyczaj" ,wagarowania. Dzieci i młodzież świętując ten dzień zwany zwyczajowo ,,Dniem wagarowicza" często celowo i świadomie pozwalają sobie na nieobecność na obowiązkowych zajęciach szkolnych

Tradycyjnie nadejście wiosny poza murami szkoły świętuje znaczna liczba uczniów. Dlatego też wagarowanie w tym dniu może dotyczyć nie tylko pojedyńczych osób, jednej lub kilku klas, ale i czssem całej szkoły. Placówki oświatowe wychodzą naprzeciw tradycyjnej ,,wiosennej absencji" i w czasie lekcji organizują na terenie szkoły jak i poza nią różne konkursy, okolicznościowe wyjścia w celu świętowania pierwszego dnia wiosny w bezpieczny sposób.

Młodzi ludzie w porozumieniu z pedagogamii i dyrekcją szkół organizują wycieczki, apele i innego rodzaju happeningi, promując aktywność w celu przełamania codziennej szkolnej rutyny. Natomiast uczniowie, którzy nie uczestniczą w tego typu zorganizowanych formach spędzania pierwszego dnia wiosny przebywają bez opieki nauczycieli poza szkołą, przemieszczając się w grupach z dużym poczuciem anonimowości.

Często śmielej sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki oraz inne środki odurzające, dewastując cudzą własność, zakłócając ład i porządek publiczny. W trakcie świętowania w ferworze zabawy niejednokrotnie pod wpływem różnych używek stają się sprawczami czynów karalnych.Pierwszy dzień wiosny jest również nieodłącznie związany z topieniem ,,Marzanny". Barwne, rozśpiewane, dziecięce korowody mogą przemieszczać się przez miasta i tereny wiejskie. Dlatego też mając na uwadze doświadczenia z ubiegłych lat funkcjonariusze z powiatu Myśliborskiego tego dnia skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliżu szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. Policjanci będą również kontrolować miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo palących papierosy.

21 marca, czyli pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zgodnie z tradycją jest obchodzony przez młodzież szkolną jako „dzień wagarowicza”. W tym dniu uczniowie często bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszczają teren szkoły lub spotykają się po lekcjach. Niektórzy z nich spożywają alkohol, palą papierosy, używają słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dopuszczają się wybryków chuligańskich. Niejednokrotnie sami stają się ofiarami przestępstw. Żeby uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, policjanci będą tego dnia prowadzić działania zmierzające m.in. do ujawniania osób zachowujących się niezgodnie z prawem.

Jak będziemy działać?

Nasze działania skupimy przede wszystkim na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości i stwierdzenia łamania przepisów, będziemy podejmować stosowne czynności w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Policjanci kontrolować będą również miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, palących papierosy. Policjanci stanowczo reagować będą na agresywne zachowania, próby wandalizmu, zachowania, których ofiarami mogą być młodzi ludzie. Ponadto w trakcie spotkań i pogadanek w szkołach, funkcjonariusze apelować będą  o rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego i zasad współżycia społecznego.

Zostanie zwrócona szczególna uwaga na ujawnianie  osób małoletnich przebywających w godzinach szkolnych  poza terenem szkolnym, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także dokonujących czynów zabronionych.

Dlatego aby zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom z udziałem nieletnich apelujemy do rodziców aby przestrzegali swoje dzieci o szkodliwości i skutkach spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. Ze względów bezpieczeństwa zachęcali do uczestnictwa w zorganizowanych formach świętowania, a także by mieli pełną wiedzę gdzie i w jakim towarzystwie ich dziecko spędza czas.

 

KPP Myślibórz