O SZKODLIWOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Aktualności

O SZKODLIWOŚCI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

W ubiegłą środę, myśliborscy policjanci przeprowadzili prelekcję w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Rowie. Rozmawiali z młodzieżą na tematy związane ze szkodliwością zażywania narkotyków i dopalaczy.

Celem spotkania było zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom, dostrzeganie szkodliwości używek oraz zagrożeń, jakie ze sobą niosą, w tym również konflikty z prawem, promowanie i upowszechnianie wśród młodzieży zasad zdrowego trybu życia i bez uzależnień.

Funkcjonariusz z myśliborskiej jednostki, w interesujący sposób przedstawił w jaki sposób działają na nasz organizm dopalacze i narkotyki oraz jakie niosą ze sobą konsekwencje zdrowotne w dorosłym życiu. Uczestnicy obejrzeli dwa krótkie filmy przedstawiające historię młodych ludzi, którzy zażywali niedozwolone substancje psychoaktywne. W trakcie spotkania uczniowie dyskutowali oraz wymieniali swoje uwagi dotyczące powodów, jakie skłaniają młodych ludzi i nie tylko do sięgania po niedozwolone substancję.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że młodzi ludzie często zażywają te substancje, ponieważ chcą uciec od problemów, mają złe relacje rodzinne, nie są akceptowani przez otoczenie lub traktują to jako formę rozrywki. Myślą, że mogą korzystać z życia zażywając zabronione substancje i mieć z tego frajdę, a tymczasem tracą kontrolę i ponoszą tragiczne oraz bolesne konsekwencje.

Takie spotkania z uczniami szkół jednoznacznie wskazują, że stopniowo zwiękasza się wśród nich świadomość dotycząca negatywnych skutków sięgania po środki psychoaktywne, co pozwala mieć nadzieję na ograniczanie i sukcesywne zmniejszanie się problemu narkomanii wśród dzieci i mlodzieży.

 

 

 

 

 

asp. Jacek Poleszczuk