Kierownictwo KPP Myślibórz - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Kierownictwo KPP Myślibórz

Kierownictwo KPP Myślibórz

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W MYŚLIBORZU

 mł.INSP. DARIUSZ UFNOWSKI

 

 

 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MYŚLIBORZU

 podinsp. BOGDAN MARCINIAK