KPP Myślibórz - Komórki organizacyjne KPP Myślibórz - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Komórki organizacyjne KPP Myślibórz

KPP Myślibórz

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W MYŚLIBORZU

74-300 MYŚLIBÓRZ ul. ŁUŻYCKA 21a

 

SEKRETARIAT

95 747 75 05 fax 95 747 75 06

OFICER DYŻURNY

997,112 lub 95 747 75 11 lub 95 747 75 10

fax 95 747 75 13

WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

SEKRETARIAT

95 747 75 35 fax 95 747 75 36

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

podkom. Mirosław Szczepaniak

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

p. o.  st. asp. Krystian Gzela

REFERAT RUCHU DROGOWEGO

 KIEROWNIK

p. o. st. asp. Konrad Tatol

tel. 95 747 75 23

WYDZIAŁ KRYMINALNY

SEKRETARIAT

95 747 75 44 fax 95 747 75 33

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

podkom. Dariusz Łoń

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

st. asp. Krzysztof Kalinowski

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR i SZKOLENIA

tel. 95 747 75 81

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

95 747 75 90 lub 95 747 75 91