KPP Myślibórz - Komórki organizacyjne KPP Myślibórz - Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu

Komórki organizacyjne KPP Myślibórz

KPP Myślibórz

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W MYŚLIBORZU

74-300 MYŚLIBÓRZ ul. ŁUŻYCKA 21a

 

SEKRETARIAT

95 747 75 05 fax 95 747 75 06

 

OFICER DYŻURNY

997,112 lub 95 747 75 11 lub 95 747 75 10

fax 95 747 75 13

 

WYDZIAŁ PREWENCJI

 

SEKRETARIAT

95 747 75 35 fax 95 747 75 36

 

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

kom. Marek Walczak

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI

  asp. sztab. Krystian Gzela

 

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

 

 NACZELNIK WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO

podkom.  Mirosław Szczepaniak

tel. 95 747 75 23

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

SEKRETARIAT

95 747 75 44 fax 95 747 75 33

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

kom. Dariusz Łoń

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

podkom. Krzysztof Kalinowski

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR i SZKOLENIA

tel. 95 747 75 81

 

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

95 747 75 90 lub 95 747 75 91